Klein nieuws
Oosterwold
Vogelhorst I & II
Windmolens
Wateroverlast V-I
Verkeer
Glasvezel
Braambergen
Vliegveld Lelystad
Vervoer
Veiligheid
Boswachterij
Ecudorp
Nobelhorst- Beverbos
Nieuwsbrief / Bulletins 2015
Nieuwsbrief / Bulletins 2014
Bulletins 2013
Bulletins 2012
Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins
Lidmaatschap
Nieuwsbrief
FinanciŽn
Meldpunt overlast
Over ons

NIEUWS IN VOGELHORST E.O. IN VOGELVLUCHT

 
   
   
2016 | Kerst en Nieuw Jaarwens en Oproep.

Zo tegen het einde van 2016 wensen wij, de Belangenvereniging Almere Hout, u fijne kerstdagen toe en een voorspoedig 2017, voor u persoonlijk en voor alle inwoners van onze wijk(en).

Bedankt voor uw bijdragen in 2016 en uiteraard hopen we ook weer in het nieuwe jaar 2017 op uw steun te kunnen rekenen. U kunt dit doen door lid van onze vereniging te worden voor 15,-- per jaar of door zelf mee te denken met en in ons bestuur en werkgroepjes.

Daarom hebben we een verzoek aan onze medebewoners van Vogelhorst:
We zouden het op prijs stellen als het BAH team versterkt zou kunnen worden met nieuwe, actieve leden. De BAH hecht er veel waarde om zoveel mogelijk bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk te betrekken.
Zo heeft u wellicht bepaalde kennis van zaken  die erg nuttig kan zijn voor het algemeen wijkbelang of heeft u interesse om een aantal zaken  in de wijk te verbeteren.
In het verleden heeft de BAH veel voor de wijk kunnen betekenen. Daarnaast is de BAH  ook voor gemeente en provincie een belangrijk aanspreekpunt voor het wel en wee van de wijk.
We hebben momenteel  een aantal BAH leden die zich focussen op specifieke onderwerpen zoals:

Veiligheid en Verkeer,
Groenvoorziening en openbare ruimte,
Windmolens,
Wateroverlast,
Ontwikkeling  Vogelhorst II,
Oosterwold
Lelystad Airport etc.

Binnen deze werkgroepjes wordt van tijd tot tijd overlegd hoe bepaalde zaken aangepakt moeten worden en met wie van de gemeente of provincie contact moet worden opgenomen voor overleg.
Deze  actieve leden komen eens in de 2-3 maanden  bij elkaar voor  het uitwisselen van informatie. Dit is enigszins vrijblijvend; iedereen beslist zelf hoeveel tijd hij aan de BAH wilt besteden.
Als u denkt iets te kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen van Vogelhorst of wellicht ideeën heeft hoe het woonklimaat in Vogelhorst nog verder kan worden verbeterd, dan horen we  graag van u >>

   
December 2016 | Wateroverlast
Als gevolg van de enorme inspanning van de werkgroep Wateroverlast van de BAH, werd recentelijk door het Waterschap Zuiderzeeland de oude "drijverstuw" aan de Leeuwerikweg vervangen door een nieuw geïnstalleerde "vlotterunit".
In tegenstelling tot het handhaven van een vast peilverschil tussen de Hoge Vaart en het Zwaanswater, hetgeen de oud geïnstalleerde drijverstuw bewerkstelligde, wordt nu door de nieuw geïnstalleerde vlotterunit het Zwaanswater op peil gehouden, ongeacht het actuele waterpeil in de Hoge Vaart...!!

Hiermede is de eerste en belangrijke stap geïmplementeerd om uiteindelijk het waterpeil in het Zwaanswater volgens het Peilbesluit van 2006 te handhaven t.w. NAP - 5,50 mtr.
Het actuele waterpeil van het Zwaanswater is af te lezen op de peilschaal naast de brug.

De werkgroep zal voorts het uitvoeren van de andere benodigde verbeteringen in de gehele waterloop vanaf deze nieuw geïnstalleerde vlotterunit tot aan de Kievitstocht blijven onderschrijven.
   


Fikse vertraging uitbreiding Lelystad Airport

http://www.telegraaf.nl/e/27132030
   
Windmolens A27, Almere Buiten, Huizen e.o. -|- Voor de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten over het windmolenpark op 8 juni heeft de BAH zoals u weet geflyerd in Almere Hout, Almere Buiten en Huizen. Binnen één week is onze online petitie meer dan 1000 keer ondertekend. Dit is ook in de media niet onopgemerkt gebleven. Enkelen van ons hebben ontzettend hard gewerkt om onze standpunten in deze vergadering naar voren te brengen middels de inspreektijd en power point presentatie die we daar per hoge uitzondering konden vertonen.
Wat wij als BAH hebben bereikt in samenwerking met Stop Windmolens Gooimeer en de online E-petitie zijn een aantal toevoegingen/ wijzigingen die door de politiek bij de Provinciale Staten aan het regioplan gesteld en aangenomen zijn. Dit heten amendementen en moties. Deze toegevoegde zijn dus geaccepteerd wat in hoofdlijnen het volgende betreft. U vindt hier een link naar de pagina ‘windmolens’ op deze site waar deze vijf punten kort staan >>
 
   
12 oktober 2016 | OPROEP! - Inloopbijeenkomsten op di 25 okt over plannen megawindmolens A27 en A6 - Almere-Zeewolde-Huizen e.o.
"Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen komen omdat de plannen voor 18 megaturbines met maximale hoogte van 220 meter nog niet UIT DE LUCHT ZIJN".


De Belangenvereniging Almere Hout roept iedereen op zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij het volgende: Op dinsdag 25 oktober organiseert Ontwikkelvereniging Zeewolde de eerste van twee inloopbijeenkomsten. Dit om u te informeren over het definitieve millieueffectrapport en de keuze voor de locaties van de windturbines van het Windpark Zeewolde nabij de A-27 en A-6 én over de burgerwindcoöperatie die binnenkort wordt opgericht voor bewoners van Zeewolde en Almere. Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op deze avonden aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de stand van zaken kom dan vooral langs en laat u informeren!

Er zijn twee inloopbijeenkomsten; één in Almere en één in Zeewolde. U kunt tussen 19:30 en 21:30 uur elk moment binnenlopen. Er is geen plenair programma.

Almere: dinsdag 25 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19-21, 1341 AA.

Zeewolde: donderdag 27 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED.
   
9 juni. Interview met ons en omroep Flevoland over de petitie en inspraak Megawindmolens na de vergadering van de Provinciale Staten alwaar we de petitie met 1015 handtekeningen overhandigde. Ga hier naar de site van omroep Flevoland voor het live interview >>  
   
! TEKEN GRAAG ONZE PETITIE Géén mega windmolens langs de A-27 en A-6. De plannen van Zeewolde raken grootschalig inwoners van Almere Buiten, Almere Hout, Nobelhorst en Huizen en omgeving. Doe dit graag uiterlijk 7 juni wanneer we op 8 juni spreken (inspreken) op een belangrijke bijeenkomst van Windpark Zeewolde en de Provinciale Staten. We overhandigen dan de verzamelde digitale handtekeningen van onze petitie 'geen mega windmolens langs de A-27 en A-6'. Volg onderstaande link of klik op het plaatje hiernaast. OOK NÁ de 8e juni kunt u nog steeds de petitie tekenen maar nu hoe meer, hoe beter. >> https://petities.nl/petitions/stop-mega-windmolens-langs-de-a27
   
7 juni 2016. Mega windmolens. Wat hebben we de laatste tijd betreffende de mega windmolens gedaan en wat staat op de planning:

1. De website www.stopmegawindmolensA27.nl opgezet en een petitie tegen de windmolens aangemaakt.
2. Met een motie tegen windmolens A27 op de motiemarkt gestaan op 10 mei.
3. Almere Dichtbij publiceert diverse artikelen over onze acties.
4. Diverse contacten met Rutger Hengstman van de VVD Almere gehad, waardoor wethouder Herrema 26 mei ter verantwoording wordt geroepen over de molens op Almeers grondgebied.
5. 26 mei. Gesprek met gedeputeerde Stuivenberg van Provinciale Staten gehad op 26 mei.
6. 27 mei. Interview door Berdien Stenberg op vrijdagavond 27 mei in haar tv talkshow 'De tafel op 2'.
7. 29 mei. De komende dagen verspreiden van flyers – oproep ondertekening petitie windmolens voor 8 juni zoveel mogelijk ondertekeningen verzamelen.
8. 6 juni. De teller staat op 900 in één week, we stuurden een bedankje rond en een herinnering voor wie nog niet had getekend.
9. 8 juni. Inspreken en petitie aanbieden op 8 juni tijdens de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten.
10. OOK ná de 8e juni kunt u nog steeds de petitie tekenen maar nu hoe meer hoe beter.

Kortom de petitie ondertekenen is een belangrijke stap in het beïnvloedingsproces. Tekent u ook? Bedankt. TEKENEN VAN DE PETITIE KAN HIER >>
   
Kom naar de ‘Op naar de Zomermarkt’ in Nobelhorst op 18 juni 2016.
Bij een dorp hoort een markt. Toch op zijn minst een paar keer per jaar. Een plek waar je elkaar ontmoet, leuke dingen shopt en lekker eten haalt. In Nobelhorst is er binnenkort weer een markt. Om precies te zijn op zaterdag 18 juni van 11.00 tot 15.00u op de Brink in Nobelhorst. Kom je ook?

Doe je mee?
Heb jij iets wat je wilt doen of verkopen op de markt? Meld je aan bij Jolly. Dan siert jouw kraam op 18 juni tussen 11.00 en 15.00 uur De Brink in het dorp van Almere. Een kraam huren kost 10 euro. Bij aanmelding ontvang je van Jolly de marktinstructie. jolly@nobelhorst.nl
Meer info bij onze pagina Nobehorst >>
Ook dit jaar wordt er het jaarlijkse voetbaltoernooi georganiseerd in Almere Hout op 12 juni 2016. Dit wordt niet door de BAH gedaan maar door een buurtclub.
Tekst van hun site. Meer dan ooit ligt de nadruk op een gezellige dag in de buurt met de buurtbewoners.
Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig: muziek, een biologische BBQ, lekkere drankjes, en een DikkeDent ijsco-tent.
  20 mei en 27 mei 2016. VVD roept wethouder ter verantwoording over windmolens
REGIO | 20 mei 2016 Door Jeroen Oosterheert, Dichtbijredacteur

ALMERE - De gemeenteraadsfractie van de VVD roept PvdA-wethouder Tjeerd Herrema ter verantwoording over het windmolenpark dat net naast Almere bij de A27 gaat komen. Volgens Rutger Hengstman klopt de gang van zaken niet en hij roept Herrema daarom komende donderdag via een interpellatiedebat ter verantwoording. Op 26 mei diende de VVD een motie in. Lees hier verder.
   
INFO-AVOND WINDPARK stuur hen een e-mail indien u er niet bij aanwezig kon zijn. Op 29 april 2016 heeft u huis aan huis een uitnodiging ontvangen van Windpark Zeewolde. Hieronder publiceren we de ingekorte brief:

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 12 mei tussen 19:30 - 22:00 hebben de initiatiefnemers van Windpark Zeewolde een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Nobelhorst en Vogelhorst georganiseerd [ivm met de geplande mega windmolens aan de A-27].

Aanmelden [of afmelden] kan NOG STEEDS via info@windparkzeewolde.nl- graag met vermelding van naam, adres en aantal personen. BENT U VERHINDERD MAAR WILT U WEL INFO OVER DE PLANNEN? Geef dit dan aan de Windunie door dan kunnen we een andere manier afspreken om u te informeren >> info@windparkzeewolde.nl

Namens projectteam Windpark Zeewolde.
 
   
De Belangenvereniging Almere Hout heeft een aparte website in het leven geroepen betreffende de windmolens. Hij is deels nog 'in uitvoering'.

Stop mega windmolens A27

http://stopmegawindmolensa27.nl/
   
18 mei 2016. Wij roepen dringend op om de enquête van de gemeente betreffende wateroverlast in uw tuin in te vullen indien u hier hinder van heeft. We zijn sinds enkele maanden in gesprek met de gemeente en het waterschap en deze enquête draagt in belangrijke mate bij aan het onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast in Vogelhorst.

Op 18 mei heeft u de brief van de gemeente in uw brievenbus ontvangen. U kunt deze online invullen. Instructies met persoonlijke inlogcode staan in de brief.

Hier kunt u de bewoners enquête van de gemeente betreffende wateroverlast downloaden >> [1.170 KB]

Indien u de brief niet meer heeft en dus ook de persoonlijke inlogcode niet meer heeft, dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen, hoe staat onderaan de brief.

U kunt tot en met zondag 12 juni de enquête insturen/invullen.
   
3 mei 2016. Zeer ernstige verkeershinder A1 Muiderberg. In de avond en nacht van 6 op 7 mei verrijdt Rijkswaterstaat de nieuwe spoorbrug bij Muiderberg over de A1. Deze plaatsen ze naast de huidige spoorbrug op tijdelijke steunpunten. De A1 is hierdoor volledig afgesloten in beide richtingen tussen Diemen en Muiderberg van vrijdag 6 mei 20.00 uur tot zaterdag 7 mei 12.00 uur. Snelwegverkeer wordt omgeleid via de A9, A2, A12 en A27. Uit veiligheidsoverwegingen en om het sluipverkeer tegen te gaan, zijn ook lokale wegen in Muiderberg afgesloten. Langere reistijden en omrijden. De verplaatsing is te volgen via een livestream. Lees hier verder over het project en de tijdelijke hinder >>
   
10 mei 2016. De Belangenvereniging heeft zich aangemeld bij de 2e motiemarkt in het gemeentehuis, dit heeft plaats gevonden op dinsdagavond 10 mei. Onze motie gaat over windmolens en het geplande windmolenpark nabij onze wijken in Almere Hout, Nobelhorst, Almere Buiten, Huizen en omstreken.

Nog nergens in Nederland is een windpark van een zo grote omvang met de hoogste windmolens van 220 meter hoog zo dicht op woonkernen van Almere gepland, daarom vragen wij een ander gebied dan bij de A-6 / A-27 tot Stichtse brug voor de plannen aan te wijzen en dat de gemeente in gesprek gaat met Windpark Zeewolde en Provinciale Staten. Lees hier verder en download onze motie >>
   
10 april 2016 Fasering afsluiting Waterlandseweg i.v.m. baanverdubbeling

Voor de geplande baanverdubbeling van de Waterlandseweg staan er werkzaamheden gepland waarvoor een deel van de Waterlandseweg ’s nachts door de week enige tijd wordt afgesloten in een rijrichting. Dat raakt u.

Via bijgaande link komt u bij een artikel op onze website waarin we uitleggen om welke periode en tijdstippen het precies gaat. Uw bedrijven/instellingen/woningen blijven in elk geval onder meer bereikbaar via de Vogelweg (vanaf de afslag A27).

https://www.flevoland.nl/Actueel/Deel-Waterlandseweg-s-nachts-afgesloten-in-een-ri.aspx
   
10 april 2016 - Glasvezel. Bij deze de nieuwste informatie die we ontvangen hebben over breedband van KPN in Vogelhorst.

Inmiddels is het budget toegewezen waardoor de bewoners in Vogelhorst begin 2017 gebruik kunnen gaan maken van sneller internet via KPN. De gebruikte techniek is VDSL waarbij de wijkkast wordt gevoed via glasvezel en de afstand tussen kast en de woning wordt overbrugd met de bestaande koperaansluiting. Na de upgrade zullen theoretische internet snelheden tot 200Mb/s beschikbaar zijn. De abonnements vorm en de afstand tot de wijkkast bepalen uiteindelijk de snelheid waar de gebruiker in de praktijk over kan beschikken. De werkelijke snelheid per adres, en ook de planning voor de upgrade kun je t.z.t. controleren op deze website: https://netco-fpi-info.fourstack.nl/ (nu alleen nog de huidige snelheid). Via Ziggo zijn op dit moment in Vogelhorst internetsnelheden tot 300 Mbit/sec beschikbaar, een snelheid die niet afhankelijk is van de afstand tot de centrale of wijkkast.De abonnements vorm bepaalt uiteindelijk de snelheid waar de gebruiker in de praktijk over kan beschikken.
   
31 maart 2016. VVD vreest bouw illegale windmolens in bocht A-27 kijk op deze pagina >>
   
12 feb 2016. Aankondiging. Op dinsdagavond 15 maart (ipv 8/3) houden we de jaarlijkse ledenvergadering waarin wij een terugblik geven en de huidige stand van zaken toelichten. Uiteraard kunt u ons vragen stellen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging per email. Indien u geen lid bent dan kunt u voor 15,-- lid worden en de bijeenkomst bijwonen.
   
30 jan 2016. AANKONDIGING fractieleden in debat over laagfrequent - hindergeluid - op donderdag 4 feb. U kunt hierbij ook aanwezig zijn of spreken.
Iedere donderdag is er een 'politiek café' waarin politieke partijen met elkaar praten en inwoners spreektijd kunnen krijgen. Dit keer op donderdag 4 feb wordt er in het politiek café gesproken over het thema laagfrequent geluid en dan met name over hindernormen. Er zijn enkele politieke partijen die hier over willen spreken. Dat komt mooi uit dus onze belangenvereniging gaat heen om de link met windmolens te leggen. U kunt er ook bij aanwezig zijn of spreken. Zie het artikel in de Almere Dichtbij online en de download 'Rapport gemeentelijke aanpak laagfrequent geluid'. Ga hiervoor naar de pagina 'windmolens' op deze site >>
   
22 jan 2016. Burgemeester van Almere Frank Weerwind bezocht Almere Hout
Onze burgemeester Frank Weerwind en enkele ambtenaren hebben vandaag een kort bezoek gebracht aan onze wijk. We staan weer in de picture omdat vorige week zaterdag 16 januari de raadsleden een bezoek brachten en we ze met een bus een rondleiding door onze wijken hebben gegeven (zie het bericht hieronder). We de burgemeester via een wandeling door de wijken uitleg gegeven waarom we hier zo prettig wonen en wat onze overweging is geweest om in Almere Hout te gaan wonen. Het landelijke, rustige en natuurlijke karakter willen we graag zoveel mogelijk behouden gezien de uitdagingen waar onze wijk voor staat de komende jaren.

Lees het hele verslag hier >>
   
16 januari 2016. [ingezonden artikel van onze belangenvereniging gepubliceerd in Almere Dichtbij]
Bewoners blij met bezoek fractie Almere aan wijken Vogelhorst


Zaterdagmiddag 16 januari zijn ongeveer 20 raadsleden en enkele ambtenaren op bezoek geweest bij de verschillende wijken in Almere Hout. Bewoners van Vogelhorst II, stelden hun huis beschikbaar voor ontvangst met koffie en koek. Door op locatie af te spreken willen bewoners aandacht vragen voor het integraal afbouwen van Vogelhorst II. Aan de gemeente wordt gevraagd om de promotie en aankleding van deze wijk net zo intensief te begeleiden zoals zij dat met de andere wijken van Almere doet bijvoorbeeld Nobelhorst of Almere Poort.

De bewoners verenigd in de belangenvereniging Almere Hout en raadsleden spraken over de ontwikkelingen met betrekking tot lees hier verder >>
   
20 januari 2016. Woensdag 20 januari is er een tweede gesprek geweest omdat we de gemeente Almere en het Rijk hebben verzocht veel meer duidelijkheid omtrent de windmolen sanerings en opschalingsplannen te geven. Zo waren er geen animaties met bewegende beelden en de foto's in de plannen waren onduidelijk in het eerste gesprek. We hebben dit keer een constructief gesprek gevoerd over de situatie, plannen en wellicht bijstelling hiervan en we hebben een velertal vragen neergelegd die gepoogd zijn te beantwoorden voor zover dit mogelijk was.Lees hier verder >>
   
17 dec 2015. Oosterwold en Belangenvereniging 'in the picture' via live internet video stream van de gemeente Almere.

De Belangenvereniging heeft donderdag 17 dec. j.l. op uitnodiging van de Christen Unie, mogen presenteren en deelnemen aan een Ronde Tafel gesprek aangaande Oosterwold. Dit was belangrijk omdat de gemeente in januari 2016 definitief zal bepalen en instemmen met het omgevingsplan van Oosterwold. Ten overstaan van bijna alle fracties en diverse raadsleden van VVD, PvdA, D66, CDA, PVV en OPA is door de Belangenvereniging een presentatie gegeven in de Rode Zaal van het Politiek café.
Onze presentatie en discussie die daaruit met de fractieleden ontstond, is integraal uitgezonden via internet op website van de gemeente Almere. U kunt de gehele presentatie en het debat zien via onderstaande link.

http://almere.notubiz.nl/vergadering/241170/Politieke%20Markt%2017-12-2015 >> Daarnaast treft u hieronder een link aan naar een krantartikel van Almere Dichtbij aangaande de concurrerende positie van Oosterwold en Vogelhorst, artikel Almere Dichtbij za 12 dec 2015 >>
   
14 december - TV uitzending wateroverlast Vogelhorst
Omroep Flevoland heeft op 14 december jl. de wateroverlast in Vogelhorst I. gefilmd. De coördinator van onze werkgroep ‘wateroverlast’ gaf een interview en liet een tuin filmen waardoor de overlast duidelijk in beeld is gebracht.
We hebben als bestuur enige tijd geleden in een overleg over Vogelhorst het waterprobleem aangekaart. De gemeente is inmiddels eerste stappen aan het nemen betreffende inventarisatie. Naar verluidt zullen in januari in eerste instantie drainagesystemen van de gemeente worden doorgespoten in onze wijk Vogelhorst I als eerste stap in het oplossen van de wateroverlast.
Het korte interview begint bij 0:29 seconden in de tijdsbalk.

http://www.omroepflevoland.nl/kijken/nieuws/14-12-2015/02-00 >>
   
8 december 2015. Hiernaast krijgt u alvast een idee hoe het er zo ongeveer uit kan komen te zien langs de A-27. Deze foto is recent genomen in Urk en straks kijkt Almere Buiten, Paradijsvogelwijk, Vogelhorst I, Nobelhorst en het toekomstige inwoners van Oosterwold op een park van honderden (mega) windturbines. Op 23 dec. moet de zienswijze voor 'Windpark Zeewolde' worden ingediend en dat is belangrijk omdat Mega windmolens langs de A-27 kunnen komen te staan. Hoogte restricties zijn er niet of ze zijn onduidelijk. Omwonenden en toekomstige bewoners kunnen overlast verwachten. Nachtelijk rood geknipper aan de horizon dat gaat snel irriteren en slagschaduw kan bijvoorbeeld tot 1,5 km reiken en daar wordt je écht niet vrolijk van. Op 2 december j.l. hebben we een zienswijze ingediend voor het Regioplan Windenergie Flevoland waar 'Windpark Zeewolde' een onderdeel van is. Lees hier meer >>
2 december 2015
De Provincie Flevoland bereid op dit moment een enorme opschaling voor van de windenergie in de Flevopolder. Concreet worden dan in de komende 15 jaar de circa 600 kleinere windmolens vervangen door 300 mega windmolens, tot 195 - 220 meter. Dat is 25 m hoger dan de Euromast!

Het Rijk, de Provincie Flevoland, Lelystad, Dronten en Zeewolde hebben nu een ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en concept Windpark Zeewolde opgesteld. In deze plannen is voorzien in vele tientallen extreem grote molens langs de hele A27 en het gebied daar direct ten Noorden van.
Deze windturbines zullen enorme impact hebben op het uitzicht vanuit Almere Hout, de kustzone van Huizen, de Blaricummermeent en het nog te ontwikkelen Oosterwold in Almere (15.000 woningen!). Niet alleen overdag maar met name ook ‘s nachts. INDIENEN ZIENSWIJZE PLAN ZEEWOLDE UITERLIJK 23 DEC >> lees verder, download onze zienswijze, voorzie deze van uw naam en adres en stuur het per e-mail op.
  3 december 2015. We ontvangen van de gemeente onderstaand bericht.

Geachte Belangenvereniging. Onlangs hebben de bewoners van Vogelhorst een brief ontvangen van de gemeente Almere. Ik wil u bij deze laten weten dat het onderhoud van het bosgebied Almere Hout is uitgesteld. Vanaf 30 november zou er onderhoud plaatsvindt aan het bosgebied Almere Hout. Dit onderhoud wordt vanwege de slechte weersomstandigheden uitgesteld naar januari 2016, mits het dan droog genoeg is. Door de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd is het op dit moment niet mogelijk in het bos te werken en het hout zonder grote schade uit het bosgebied te vervoeren.

Ik wil u vragen dit richting uw achterban te communiceren. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dit graag. Met vriendelijke groet, Marketingcommunicatieadviseur Nobelhorst en gebiedscommunicatieadviseur Almere Hout, Gemeente Almere.
   
5 november 2015. Op de motiemarkt op 5 november hebben we twee moties ingediend over Oosterwold. >> ga naar onze moties.
2 november 2015. Onze belangenvereniging heeft vanavond een gesprek gehad met de gebiedsmanager Haven & Almere Hout en zijn collega's over met name Vogelhorst en Almere Hout als gebied. Een eerste aanzet tot een grove inventarisatie van klachten, ideeën en het wederzijds stellen van vragen. De opzet van dit gesprek was om lees verder >> 3 november 2015. Experts kritisch over uitbreiding Lelystad Airport, lees artikel >>
  29 oktober 2015. De renovatie van de A27 in Flevoland is in volle gang. Tussen 30 oktober en 28 november moet het verkeer rekening houden met enkele nachtafsluitingen. In die periode worden grote delen van de A27, tussen de Stichtse Brug en knooppunt Almere, geasfalteerd. Daarnaast wordt de toe- en afrit van aansluiting 36, ter hoogte van Almere-Haven, gereconstrueerd.

In de periode tussen 30 oktober en 28 november moet het verkeer rekening houden met enkele avond- en nachtafsluitingen van 20.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur. Lees hier verder voor het schema >>
7 oktober 2015. Volgende week ontvangt u een nieuwsbrief met het laatste nieuws.  
  27 juli 2015. Vandaag heeft het bestuur van de belangenvereniging Almere Hout haar zienswijze op het gemeentehuis bezorgt en hiermee officieel ingediend. We danken de bewoners en onze donateurs daarnaast voor het individueel indienen van onze/hun zienswijze. We wensen iedereen een prettige vakantie!
 
   
7 juli 2015. Op vrijdag 17 juli hebben we het concept zienswijze Oosterwold gereed om via e-mail naar onze donateurs te sturen. Hier kunt u tot en met maandag 20 juli aanvullingen op geven. Achter de schermen zijn we naast onze normale werk en privéleven druk bezig de zienswijzen in orde te maken om tijdig vóór de deadline(s) in te dienen. >> Meer info ** Aanvulling op dit nieuwsbericht. Op 10 juli jl. hebben we per e-mail een nieuwsbrief rondgestuurd met een verslag van onze bewonersbijeenkomst van 23/6 naar iedereen die wel of niet op deze avond was, hierin staat informatie over de zienswijze Oosterwold, zie nieuwsbrief >> ** Nog een andere korte mededeling. De vorming van de werkgroepen met actieve leden volgt na de vakantieperiode. U kunt zich hiervoor nog aanmelden of tot na de vakantie wachten op een overzicht van de werkgroepen die nodig zijn. ** U kunt naast het donateurschap voor het indienen van een gezamenlijke zienswijze tevens 'los' lid van onze belangenvereniging worden. De belangen strekken verder dan het project Oosterwold en we weten niet wat de toekomt ons brengt. Contact >>  
  16 juni 2015. Het Omgevingsplan Oosterwold is vanaf vandaag te downloaden. Ga hier naar de pagina 'Oosterwold' op onze site waar je de download link aantreft. Je treft daar ook de reactie van gemeente Almere aan op de 4 ingediende zienswijzen plan MER (2 uit Almere Hout -waaronder de onze) en tevens de downloaden.
11 juni 2015. Wij, de Belangenvereniging, organiseert zelf een bewonersbijeenkomst voor de wijken in Almere Hout op dinsdag 23 juni a.s. om 20:30 uur op een locatie in Nobelhorst. Lees meer hierover >> Aanmelden kan nog steeds via contact >>
  do 29 mei 2015.

Gisteravond is het overleg tussen de gemeente en inwoners van Vogelhorst I en II geweest. Met 100 mensen wederom een geweldige opkomst! Bedankt dat u in grote getale aanwezig bent geweest en de gemeente heeft laten weten wat er zo in de wijk speelt. De opmerkingen die enkele bewoners van te voren aan de BAH heeft gestuurd zijn ook besproken. Naar wij begrijpen zal een terugkoppelingen van ideeën en opmerkingen worden uitgewerkt en ná augustus komt de gemeente bij de inwoners hier op terug.
Jammer dat niet ook het nieuwe bestemmingsplan gisteravond besproken is, de inwoners krijgen daar een nieuwe uitnodiging voor om over dik een week bijeen te komen en hierover geïnformeerd te worden.

Indien u aanvullingen heeft op wat er besproken is dan kunt u deze naar ons sturen en voegen we het aan bijgaande >> lijst toe.
Bedankt alvast voor ieders inzet.
We vernamen 26 mei dat er al 93 personen zich hebben aangemeld!
De gemeente nodigt u uit om op 27 mei 2015 uw vragen over het vernieuwde bestemmingsplan Vogelhorst I en II d.d. 19 mei 2015; omtrent groenvoorziening, veiligheid e.d. op het inwonersoverleg te stellen. Indien u niet in de gelegenheid bent hierbij aanwezig te zijn, stuur uw vragen naar ons. Indien u komt, houd er dan rekening mee dat de Waterlandse weg op 27 (en ook 28) mei afgesloten is tussen 20:00 - 06:00. Dus u moet over de A-6 en A-27 terug rijden naar Almere Hout. Lees meer hierover in onze nieuwsbrief d.d. 22 mei 2015 >>

Lees meer hierover op onze pagina 'Onze belangen' - ‘Vogelhorst I & II’ >>
WATERLANDSE WEG 2 NACHTEN DICHT. Wegens een spoedreparatie aan de brug over de Lange Wetering bij de Waterlandseweg is deze weg op twee opeenvolgende nachten dicht: op 27 en 28 mei van 20:00 - 06:00. Alternatieve routes iva de A6, A27 en Vogelweg.
   
Mei 2015. De wegwerkzaamheden aan de A-27 zijn begonnen.
   
23 april 2015. We hebben BELANGRIJKE DOWNLOADS geplaatst over OOSTERWOLD o.a. een handig factsheet als tabel. Ga hier naar de pagina waar ze gereed staan om te downloaden >>
   
april 2015. Renovatie A-27. De BAH ontving het volgende bericht van de gemeente.

De A27 in Flevoland moet grondig worden gerenoveerd. Eind april start Rijkswaterstaat met de voorbereidende werkzaamheden. Het verkeer moet in de periode tussen 28 april en 27 mei rekening houden met enkele avond-/nachtafsluitingen van de op- en afrit 36, Almere-Haven.

In de periode tussen 28 april en 27 mei wordt ruimte gecreëerd om tijdens de eerste fase van de renovatiewerkzaamheden alle verkeer over één rijbaan te leiden, twee rijstroken in de richting van Utrecht en twee rijstroken richting Almere. Als gevolg van versmalde rijstroken geldt er een snelheidsverlaging. Meer info met plattegrond over de fasering >>
   
12 april 2015. De Belangenvereniging Almere Hout heeft inmiddels een zienswijze (bezwaren en vragen) op Plan MER (Milieu Effecten Rapportage) voor agrarisch woongebied Oosterwold bij de Burgemeester en Wethouders van Almere ingediend. Download onze zienswijze op het plan MER >> [238 KB]
   
2 april 2015. Lelystad Airport: uitbreiding luchthaven - Vaststelling luchthavenbesluit
Deze fase is afgerond. Het Luchthavenbesluit Lelystad is op 1 april 2015 in werking getreden. Beroep tegen dit besluit is niet mogelijk op grond van artikel 8:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.
Meer info over het luchthavenbesluit is te vinden op onderstaande links. Hierin is duidelijk te zien dat de vliegroutes óver en op randgebied Oosterwold gaan: Officiele bekendmaking vasstelling luchthavenbesluit - www.overheid.nl en op

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/lelystad-airport/luchthavenbesluit/ Kijk ook op onze pagina over vliegcontouren en vliegtijden per 24 uur. INLEIDING VLIEGVELD LELYSTAD 2015
   
1 april 2015. Aan de oproep van de belangenvereniging in de wijken Almere Hout en Nobelhorst om op 31 maart jl. de info avond van de gemeente Almere te bezoeken, werd met een massale opkomst van 254 bewoners en geïnteresseerden o.a. uit Overgooi en Zeewolde, gehoor gegeven!

Wethouder dr. Mulder zei aan het begin van de bijeenkomst al een 2e en zelfs 3e info avond te willen organiseren vanwege de grote opkomst en de vele vragen die er waren.

Bij de gemeente of bij de Belangenvereniging kunnen nog steeds vragen worden ingestuurd. De BAH heeft de powerpoint sheets opgevraagd bij de gemeente [1.795 KB] . Belangstellenden en bewoners kunnen zich bij de belangenvereniging opgeven om middels een e-mail nieuwsbrief op de hoogte gehouden te worden en om de datum voor een volgende bijeenkomst te vernemen.
   
Wij willen u vragen om op dinsdag 31 maart MASSAAL aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst van de gemeente om door middel van vragen onze bezwaren kenbaar te maken tegen de ontwikkelingen in Oosterwold. Wij zijn niet tegen het feit dat er wijken gaan komen maar ernstige waardedaling van onze huizen in Vogelhorst I en II, Paradijsvogelweg, Nobelhorst en Overgooi zijn, denken wij, het gevolg. Ecoparkhof is slechts één project in Oosterwold van de inmiddels 4 bebouwingsprojecten en komt pal tegen over onze wijk aan de andere kant van de Vogelweg. Direct naast Vogelhorst II langs de Kievitsweg tot over de A-27 zijn ook projecten gepland.

De gemeente is van plan om in Oosterwold kavels te gaan verkopen tegen een zeer lage prijs van
€ 30,- per m2 !! In Vogelhorst 2 bijvoorbeeld betaalden de bewoners €390,- per m2, ruim 10 x zoveel. Onze huizen in Vogelhorst 1 én 2 zijn lijkt het in, één klap honderd duizenden Euro’s minder waard. Gaat u maar na: In Oosterwold komen huizen te staan van tussen de € 250.000, en €300.000,- op kavels van ongeveer 1500 m2.

Wij, van de Belangenvereniging Almere Hout, zijn van mening dat onze gezamenlijke belangen door deze handelswijze van de gemeente zwaar worden geschaad.

Laten we in grote getale aanwezig zijn op 31 maart om onze bezwaren kenbaar te maken en vragen te stellen. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur en vindt plaats in het nieuwe buitencentrum van Staatsbosbeheer, Kemphaanlaan 7. S.v.p. het is nodig om u eerst, per e-mail, bij de gemeente aan te melden: oosterwold@almere.nl

Indien u nog opmerkingen of vragen hierover heeft, dan kunt u ons een e-mail sturen.

De laatste info over Oosterwold treft u hier aan.

   
   
   
17 maart 2015. Lees hier 'Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)'
BHZ Tegen vliegveld Leystad meldt op hun site: "We hebben 13 gaapsaaie verkiezingsprogramma’s op de pijnbank gelegd en verschillende stemwijzers op internet doorgeklikt. Klik via onderstaande link naar het overzicht van onze inspanningen. Spoiler alert: alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport."
Lees het artikel 'Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)'
   
21 juli 2014 Zienswijze van de BAH op Luchthavenbesluit luchthaven Lelystad

1.) De Belangenvereniging Almere Hout (BAH) wil graag haar zienswijze geven op het boven vermelde concept Luchthavenbesluit. In deze zienswijze geeft de BAH aan welke kanttekeningen de BAH plaatst bij de aangekondigde plannen. Aandacht zal worden geschonken aan de voorgeschiedenis, het ontbreken van een volwaardig MMA en van een locatie-MER, de gevolgde salamitactiek, de evaluatie na de eerste tranche dan wel een beperking tot de eerste tranche, de ernstige omissies in het onderzoek van de gevolgen voor Almere, de struisvogelpolitiek (van het gemeentebestuur) van Almere, de nachtsluiting, de vliegveiligheid, de samenhang tussen emissies van luchtverkeer en autoverkeer, en de business case. Daarna wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eisen.
Lees verder voor de gehele zienswijze van de BAH >>
   
20 juni 2014. GOED NIEUWS! - Wethouder Henk Mulder van Almere ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten. - Na een werkbezoek aan Huizen is hij ervan overtuigd dat de plannen voor de windmolens niet moeten worden doorgezet. ,,Als het echt van die grote jongens zouden worden, dan is dat een geweldige inbreuk op het uitzicht van die mensen. Ik ben er gewoon van geschrokken", aldus Mulder. Lees het interview verder op www.dichtbij/almere/regionaalnieuws.nl
   
dinsdag 29 april 2014 - TV uitzending 'Nieuwsuur' actualiteitenprogramma Ned 2.

Schiphol wil uitbreiden naar Lelystad. Op dat vliegveld moeten straks vliegtuigen landen die niet meer op Schiphol terecht kunnen vanwege geluidsoverlast. Maar volgens betrokkenen uit de luchtvaartsector is de uitbreiding naar Lelystad overbodig en maakt Schiphol de verkeerde keuzes. Lees het artikel >> Wordt Lelystad een spookvliegveld? of klik door naar >> site van nieuwsuur voor de tv-uitzending op video.
   
28 feb 2014 - (Mega)Windmolens in Almere Hout?

Wij willen géén (mega)windmolens in Almere Hout bij A-27 - Paradijsvogelweg, langs de Waterlandseweg bij Braambergen en nabij de Kemphaan, Overgooi, Cirkelbos en Stichtse Kant! De ervaring leert ons dat dit heel veel overlast voor omwonenden en dieren geeft en ons woongenot en wordt hierdoor ernstig aangetast!

Slagschaduw overlast tot 1,5 km; Geluidsoverlast; Trillingsoverlast, z.g.n. onhoorbaar ‘infrageluid’; Horizonvervuiling; Veiligheid?; Waardedaling van je woonhuis!

We zijn niet per sé tegen windmolens maar we willen ze niet in onze direct leefomgeving of prachtig recreatiegebied. We bieden alternatieven
>> Lees wat we wel willen.

We geven bekendheid aan de plannen van de gemeente Almere omdat héél veel mensen nog niet op de hoogte zijn of niet doordrongen zijn van de 'mogelijke' gevolgen. We verzamelen zoveel mogelijk digitale handtekeningen (nu al 2000) met een petitie door de coalitie ‘Stop Windmolens Gooimeer’. Daarnaast is het van belang dat mensen zich opgeven voor de nieuwsbrief emailadressen te verzamelen zodat we mensen op de hoogte kunnen houden i.v.m. schadeclaims en eventueel een bezwaarschrift kunnen toesturen indien men in de toekomst zelf bezwaar moet maken.

Zegt het voort want je hoeft niet in Almere te wonen om de petitie te ondertekenen; ook recreanten van Almeerderhout en Gooimeer zijn belanghebbenden. / Deze actie is een samenwerking tussen de Belangenvereniging Almere Hout, Belangenvereniging Overgooi en 'Stop windmolens Gooimeer' uit Huizen om de windmolens in onze (directe) leefomgeving tegen te houden.

>> LEES HIER VOOR MEER INFO OP DEZE SITE ÉN GA OOK NAAR www.stopwindmolensgooimeer.nl
   
vrijdag 17 januari 2014 HERKANSING – NIEUWE INFO-AVOND DHR. ALDERS

"De provincie wordt eindelijk wakker".

Misschien heeft u inmiddels wel uit de media begrepen dat de openbare info avond van afgelopen woensdag 15 januari waarin de alternatieve vliegroutes door Alders bekend zouden worden gemaakt, op een groot fiasco is uitgelopen. Het aantal belangstellenden bedroeg ongeveer 500 tot 600 personen, er was slechts ruimte voor 200. Teleurstelling en leedvermaak bij alle aanwezigen. Ook wij (de BAH) werden niet meer toegelaten. Hierom is er door Alders een nieuwe avond gepland op donderdag 23 januari a.s., wederom vanaf 20.30 uur.

De BAH is weer van de partij en u bent ook van harte welkom! Hoe meer gezichten, hoe meer men wellicht inziet welk een belachelijk idee dat hele airport-gebeuren is. ZIE ook bericht hieronder.
   
Op donderdag 23 januari 2014 a.s. is er een openbare info avond van Kabinetsadviseur Hans Alders met een presentatie van alternatieve aankomst- en vertrekroutes voor Lelystad Airport voor Lelystad Airport. Daaruit moet blijken of vliegverkeer bebouwde gebieden ontziet. De reeds bekende route ligt óver onze wijk Almere Hout ook al wordt dat niet duidelijk uit tekeningen! Bovendien de A-27 is de grens tussen Almere en Zeewolde! Als men niet over Almere vliegt kan Almere Hout nog steeds hinder van vlieglawaai ondervinden en zeker als de piloot wat uitwijkt.
In september uitten verschillende gemeentebestuurders en tegenstanders waaronder de BAH, hun zorgen over te veel vliegtuigen die over of nabij woonkernen zouden blijven vliegen. Daarbij ging het vooral om Biddinghuizen, Dronten en Zeewolde. In nieuwe concept-routes wordt hieraan tegemoet gekomen, al ontbreken de details op dit moment nog. Volgens staatssecretaris Mansveld worden bebouwde gebieden 'meer' ontzien, zo schrijft zij aan de Tweede Kamer. We gaan het meemaken!

De Belangenvereniging Almere Hout is bij de infobijeenkomst aanwezig.
U kunt er ook bij zijn. Aanmelden is van te voren niet nodig. Komt in grote getalen!


Datum: do 23 jan 2014
Locatie: Agora theater Lelystad, Agorabaan 12 in Lelystad
Aanvang: 20:30 – 22:00
Aanmelden niet nodig. Komt in grote getalen!
   
20 dec 2013. Op 20 dec is er nota van antwoord verschenen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de zienswijzen en adviezen Lelystad Airport betreffende de reacties op de inspraakprocedure van de MER Milieu Effect Rapportage vliegveld Lelystad.

>> DOWNLOAD HIER het rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in pdf via deze link. [2.824 KB]
   
5 sept 2013. Onze kanttekeningen op aangekondigde plannen Luchthaven Lelystad
De B.A.H. heeft een redelijk toegankelijk zienswijze '(bezwaar') geschreven, klik onderaan dit bericht gerust door voor ons hele bericht.

Onderwerp: Notitie reikwijdte en detailniveau M.E.R. (Milieu Effect Rapport)-procedure luchthavenbesluit Lelystad airport.

De Belangenvereniging Almere Hout (BAH) heeft op 5 sept 2013 haar zienswijze gegeven op de boven vermelde Notitie. In deze brief geeft de BAH aan welke onderwerpen zij in deze MER (Milieu Effect Rapport) beoordeeld zou willen zien, welke onderzoeksvragen nog gesteld en beantwoord moeten worden, en welke kanttekeningen de BAH nu al plaatst bij de aangekondigde plannen. >> klik hier door voor al onze kanttekeningen.
 
   
aug 2013 Lelystad Airport.

Ondanks het feit dat de Raad van State tot viermaal toe de uitbreiding van het vliegveld Lelystad heeft afgewezen, gaat de Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, het voor de vijfde keer proberen.

Indien de uitbreiding toegestaan wordt zal dit tot veel geluidsoverlast leiden.
Startend en landend verkeer zal over Almere Hout vliegen.
Ook het milieu in onze mooie polder zal door de uitstoot van o.a. CO2 door de vliegtuigen, aangetast worden.

Wat de uitbreiding gaat betekenen voor de Oostvaardersplassen en andere natuurgebieden in de Flevopolders is nog niet duidelijk omdat nog niet is vastgesteld of na het opstijgen links of rechts afgebogen gaat worden.

De BAH (Belangenvereniging Almere Hout) gaat er opnieuw álles aan doen om dit onzalige plan van tafel te krijgen.

Medio september vind u bij ons op de site de brief waarin wij onze bezwaren neerleggen. We houden U op de hoogte! [dit bericht treft u sinds 24 aug aan op onze publicatieborden in onze wijk]
   
maart 2013. Op dinsdag 15 maart is er weer een informatiebijeenkomst over de Waterlandseweg. De afgelopen maanden heeft de provincie bewoners, passanten en het bedrijfsleven gevraagd hun ervaringen en ideeën te delen. De knelpunten en oplossingen heeft de provincie gebruikt bij de uitwerking van de baanverdubbeling. De voorkeursvariant wordt op dinsdag besproken in 2 stappen: toelichting op het onderzoek naar de voorkeursvariant en gelegenheid tot het doorpraten over de voorkeursvariant. Wilt u op de hoogte blijven over de verkenning van het project Waterlandseweg, kijk dan op de website http://www.flevoland.nl/waterlandseweg en DOWNLOAD >> Plannen met tekening en foto's verbreding Waterlandseweg. [2.375 KB]
   
nov 2012. Naast bedrijven en de bewoners van de wijk, is ook de BAH middels een schrijven uitgenodigd voor de voorlichtingsavond van de Provincie Flevoland over de verbreding van de Waterlandse weg.
Wij hebben inmiddels de volgende punten ingestuurd omdat de verbreding niet meer tegen te houden is; dit lag al jaren in de planning.

* gebruik van geluidsarm asfalt, omdat nu al bij zuidwestenwind het verkeerslawaai in de wijk te horen is.
* handhaving van de stoplichten op de kruisingen.
* de oversteek van de parallelweg bij de Vogelweg handhaven.
* de weg landschappelijk inpassen door een groene middenberm, liefst met bomen analoog aan de Veluwedreef.
* een mogelijkheid voor de dieren uit de twee aangrenzende bosgebieden om de weg over te kunnen steken.

U kunt uw punten dit weekend (1,2 dec) via email nog aandragen of zelf naar de voorlichtingsbijeenkomst gaan door voorafgaande aanmelding. Tijdens de bijeenkomst geeft de projectleiding een toelichting op de verkenning en een terugkoppeling op alle reacties over de weg.

Het emailadres voor suggesties, opmerkingen kunt u sturen naar waterlandseweg@flevoland.nl
Meer info over het project N305 Waterlandseweg vindt u op www.flevoland.nl/waterlandseweg
5 nov 2012. Vogelhorst II. Op 5 november heeft de BAH huis aan huis een brief gestuurd aan de bewoners van Vogelhorst II. Onlangs is de BAH door de projectleider Vogelhorst II van de gemeente Almere uitgenodigd voor structureel overleg. Dit overleg zal vrijdag 9 november voor de eerste keer plaatsvinden.
Ter voorbereiding hierop stellen wij u graag in de gelegenheid om uw eventuele wensen, ideeën, vragen en/of klachten aan ons door te geven opdat wij die in dit overleg naar voren kunnen brengen.

U kunt een en ander aan ons doorgeven via het secretariaat van de BAH, secretariaat@bah-almerehout.nl
Over het besprokene zullen wij verslag doen via deze website.
2012. De BAH houdt zich nadrukkelijk NIÉT bezig met acties met betrekking tot personen of groepen in Almere Hout!
2012. Het is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld waar de BAH zich mee bezig houdt. Weet dat we altijd achter de schermen bezig zijn. Sommige dingen hebben heel veel tijd nodig om tot stand te komen. We kunnen dan alleen zeggen dat 'we er mee bezig zijn'. Bedankt voor ieders begrip. November 2012

Waar is de BAH op dit moment mee bezig?:
Inventarisatie wensen, ideeën, vragen, klachten VogelhorstII

Overleg met projectleider gemeente Vogelhorst II

Monitoring mogelijk recreatiepark Kathedralenbos

Inventarisatie mogelijkheden glasvezelnetwerk

Monitoring ontwikkelingen vliegveld Lelystad

Monitoring Nobelhorst
september 2012. Vrachtwagens geweerd uit onze wijk. Het heeft 'even' geduurd maar na veel contact met de gemeente staat er nu eindelijk een verbodsbord voor vrachtverkeer aan het begin van de Nachtegaallaan. Vrachtauto chauffeurs reden veelvuldig op hun navigatie dwars door de wijk om zich vervolgens vast te rijden bij de achteringang van Salandse kant. Een onderbord met de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer" ontbrak echter waardoor de vuilniswagen niet in de wijk kon (!). Dit is bekend bij de gemeente en er wordt aan gewerkt, het was al aan de orde gekomen bij de bespreking op het stadhuis enige maanden terug maar het lukt kennelijk niet om alles in een keer goed te doen. In ieder geval is er nu een verbodsbord en we hopen dat het helpt.
2011. Men kon online de petitite tekenen tegen uitbreiding vliegveld Lelystad. Ga naar >>
http://petities.nl/petitie/geen-uitbreiding-luchthaven-lelystad
   
dec 2011. WE HEBBEN HET HOGER BEROEP INZAKE UITBREIDING VLIEGVELD LELYSTAD WEDEROM GEWONNEN! De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit van de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM vernietigd dat de verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk moet maken.
7 december 2011. INTERVIEW MET ONZE VOORZITTER LEO DAMEN. Luister naar het radio interview op Omroep Flevoland van vanmorgen met onze voorzitter Leo Damen vanwege de voorlopig positieve uitspraak van de Raad van State. Luister naar het fragment op Omroep Flevoland en kies op die pagina 'Verlaggever Koen Peeters over de uitspraak en een reactie van Leo Damen van de Belangenvereniging Almere Hout'. (7.54 min) >> klik hier naar de pagina op de website van Omroep Flevoland. >> Klik hier door naar het persbericht van de Raad van State.

>> Klik hier door naar de uitspraak van de Raad van State.
 
UITSPRAAK BEROEPSZAAK OVER VLIEGVELD LELYSTAD 7 december!
De uitspraak van de Raad van State inzake ons Hoger Beroep betreffende uitbreiding vliegveld Lelystad, is wederom verzet. Het is eerder al verschoven van september naar november. De officiële uitspraak zou op 21 december 2011 zijn maar is dus enkele weken eerder en definitief op woensdag 7 december.

Op deze datum wordt de beroepszaak van de B.A.H. en vele anderen die ook in hoger beroep zijn gegaan, behandeld. Eerder is er in de 2e kamer over gesproken en heeft nu 1 of 2 moties aangenomen. Zie hiernaast het artikel in het AD.

Mocht uitbreiding van het vliegveld doorgaan dan wordt de geluidsoverlast door het stijgen en dalen van grote boeings heftiger en frequenter dan wat we nu ervaren. We nemen aan dat u óók tegen bent. U en uw kinderen willen straks toch ook nog rustig slapen en niet íedere nacht vanaf 04:00 gestoord worden in de nachtrust? U wilt overdag relaxed van de stilte in uw tuin genieten en gezonde lucht inademen. U bent toch niet voor niets in Almere Hout gaan wonen?!

Wees betrokken, denk niet dat de vliegtuigen straks wel ‘overwaaien’ want dat gebeurd niet vanzelf.
Vertel het door. Geef onze wijk een gezicht en laat weten dat we bestaan zodat men niet om ons heen kan. Daarnaast hebben we uw hulp (handtekening) hard nodig. Geef eenvoudig uw naam en emailadres aan ons door! Klik door naar >> Contact.

Zodra we bericht hebben van de uitspraak over ons Hoger Beroep, dan zullen we via email een nieuwsbrief rondsturen en dit óók publiceren op de borden in de wijk. We hopen op het beste voor u, ons, de dieren, de wijken en dus heel Almeerderhout.
KAMER WIL MET SPOED UITBREIDING VLIEGVELD
In het Algemeen Dagblad van vrijdag 18 november 2011 staat het volgende bericht waar wij niet zo blij mee zijn! Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat voor 1 januari 2015 op vliegveld Lelystad voorzieningen zijn aangebracht waardoor grotere vliegtuigen er kunnen landen en opstijgen. Staatssecretaris Atsma moet zich van de Kamer meer inspannen voor baanverlenging, luchtruimaanpassing en uitbreiding van de luchtverkeersleiding. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn blij met het besluit. De bedoeling is dat uiteindelijk vijfduizend grotere vliegtuigen vanaf vliegveld Lelystad kunnen opstijgen en landen.
   
BEVERBOS BEDREIGT. Op de plek waar de bouwplannen voor Almere Hout Noord zijn gepland - e.e.a. is nog niet definitief..., ligt een uniek natuurgebied verscholen. In een inspraakreactie betreffende de bouwplannen van Almere Hout Noord, schreef de BAH o.a. het volgende:

"Zoals het B&W bekend is leeft er een beverpolulatie met burcht in het Beverbos. De BAH is van mening dat het leefgebied van de bever en dus het Beverbos en het Oeverbos ongerept en volledig behouden moeten blijven vanwege de beverfamilie en omdat het Beverbos waarschijnlijk het mooiste en meest pitoreske natuurgebied van Almere met een hoge natuurwaarde.">>MEER INFO.
BEVERSAFARI op 19 aug. 2011. Het Almeerderhout van Staatsbosbeheer is het grootste natuurgebied in Almere. Het is ook het leefgebied van de bever. De bever laat zich vooral ’s avond zien. Er bestaat dus een kans om dit grootste knaagdier van het land tegen te komen. Beleef de zonsondergang vanaf het water, in dit prachtige stukje natuur bij Almere. Halverwege de tocht is er een koffiepauze. Kano-ervaring niet nodig, zwemervaring wel. Deze activiteit is reeds geweest.
T.Z.T. RONDLEIDING BEVERBOS. De BAH nodigt geïntresseerden, gemeente en ontwikkelaars van de bouw in Almere Hout Noord ter zijner tijd uit voor een 'rondleiding' gegeven door een van de boswachters in het unieke Beverbos. 'Hoe kunnen we de bouw door laten gaan en het groen, de waterplassen, vogels, vissen én de beverfamilie ongestoord laten?' Én hoe kunnen we de natuurgebieden aaneengesloten laten zodat flaura en fauna in een groter oppervlak zich kunnen ontwikkelen en zo de biodiversiteit te laten bestaan en te stimuleren?

De datum van de rondleiding wordt in overleg bepaald. Geïntresseerden kunnen zich (alvast) via ons emailadres aanmelden en vernemen t.z.t. de datum.
   
30 juli 2011. Staatsbosbeheer en Stichting Kathedralentrail Almere opent MEN- EN RUITERPAD door het Almeerderhout.

Na twee jaar van voorbereiden openen Staatsbosbeheer en Stichting Kathedralentrail Almere op zaterdag 30 juli het nieuw aangelegde men-en ruiterpad door het Almeerderhout ( Kathedralenbos) Het wordt het enige gecombineerde men- en ruiterpad in Almere en dat verdiende natuurlijk een feestelijke aftrap. >> Meer info
MELDPUNT VLIEGVERKEER. Houd Almere Hout vliegtuigvrij!

* Groot vliegverkeer: 020-601.55555 of via info@mailbas.nl
* Klein vliegverkeer:
0320-265400 of via info@lelystad-airport.nl
* Militair vliegverkeer: 0800-0226033

De route van het vliegverkeer van Schiphol is op dit moment officieel NIET over Almere Hout maar behoort
te gaan Óver het Gooimeer of over het Veluwemeer. Wellicht wordt men eens wakker als we 'geluidsoverlast' van vliegverkeer wat vaker melden.
(Indien de plannen in de toekomst doorgaan dan mag men officieel WEL over Almere Hout vliegen).
Ronald Buitenhuis
wijkagent
Tel: 0900-8844
info@flevoland.politie.nl
Ronald Buitenhuis is wijkagent in de wijken De Marken, De Grienden, De Meenten, Overgooi, Almere-Hout, industriegebied De Steiger en industiegebied Stichtse Kant. Geen vast spreekuur. Bel 0900-8844 voor een afspraak.
Donderdag 11 feb 2010 Goed nieuws er zijn naast de BAH ook 11 gemeenten in Hoger Beroep gegaan tegen 'de Aanwijzing (vergunning) uitbreiding Vliegveld Lelylstad. 2 Gerenommeerde advocaten, Soppe en Kloostra zijn ook van de partij! Klik door voor een totaaloverzicht van diegene die in Hoger Beroep zijn gegaan (de zogenaamde appellanten).
  Jan. 2010. De BAH IN BEROEP! De BAH is inmiddels in beroep gegaan tegen de laatste plannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Op termijn dalen (en stijgen) de Boeings 737 en de Airbussen 320 tussen 6 tot 24 uur over Almere Hout! Geen kwestie van afstel maar van uitstel! Hoewel in het verleden won de BAH al 3 keer! Kijk op de kaart voor de vluchtroute. Lees hier verder.
  SCHIPHOL EN LELYSTAD AIRPORT ZETTEN DOOR

Op termijn dalen (en stijgen) de Boeings 737 en de Airbussen 320 tussen 6 tot 24 uur over Almere Hout!


Zoals we al vermoedden, waren de krantenberichten van begin oktober 2009 de gebruikelijke propaganda van de Schiphol Group. ‘Voorlopig geen baanverlenging van vliegveld Lelystad’, wilden ze ons doen geloven.
Op elk moment kan Schiphol bovendien besluiten de baan te verlengen tot 2100 meter, en dan beginnen de Boeings 737 en de Airbussen 320 tussen 6 tot 24 uur over Almere Hout te dalen. Als ze niet op tijd afdraaien, zullen ook de stijgers over Almere Hout vliegen. Als we nu niets doen, zijn we op termijn overgeleverd aan de welwillendheid van Schiphol. De omwonenden van Schiphol weten wat dat betekent.

In de praktijk zullen de vliegtuigen verzamelen boven het Gooi en het Gooimeer, en dan over Haven, Overgooi, Hout, kortom alle bebouwing ten oosten van de A6 afdalen richting het vliegveld. Volgens de toelichting bij de aanwijzing wordt er niet gevlogen over ‘bestaande stedelijke bebouwing’. Kennelijk zijn Haven, Overgooi en Hout geen bestaande stedelijke bebouwing, terwijl er ook nog veel huizen bij moeten komen. Vogelhorst II Gefeliciteerd met uw vrije kavel!
We zijn inmiddels in beroep gegaan.

>> Klik hier door voor ons volledig nieuwsbulletin van januari 2010.
3 november 2009. Bericht Omroep Flevoland. Luchthaven Lelystad heeft officieel toestemming om uit te breiden. Minster Eurlings van Verkeer en minister Cramer van VROM hebben hun handtekening gezet onder het zogenoemde aanwijzingsbesluit.

In principe is de weg nu vrij om de start- en landingsbaan te verlengen, maar de luchthavendirectie heeft besloten om dat voorlopig niet te doen.

Wel kunnen er op korte termijn vliegtuigen met 50 tot 70 zitplaatsen starten en landen in Lelystad. Dat is mogelijk omdat het aanwijzingsbesluit toestemming geeft voor meer lawaai rond het vliegveld.
 
  Juli 2009. Verstuurde zienswijze BAH inzake de ontwerp Aanwijzing luchtvaartterrein Lelystad, de ontwerp Aanwijzing Wet ruimtelijke ordening (Aanwijzingsbesluit) en het Milieueffectrapport Lelystad Airport. >> MEER INFO
   


 
Wordt lid van de Belangenvereniging Almere Hout en u mist geen belangrijk nieuws meer in en om onze wijk! CONTACT >>

NIEUWE WEBSITE WINDMOLENS

We zijn niet tegen windmolens maar wel zo hoog (220 m) en zo dichtbij onze (grote) woonwijken.
De teller van onze petitie is in één week al 900 x ondertekent. De petitie blijft de komende maanden actief.

Wij hebben een aparte website in het leven geroepen betreffende de windmolens.
STOP MEGA WINDMOLENS A27

http://stopmegawindmolensa27.nl/


ACTUEEL 2016


[laatste update 19 dec 2016]]

De Belangenvereniging Almere Hout houdt u sinds 1995 betrokken bij zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn ín de wijk en nááste omgeving. Voorbeelden zijn de herinrichting van Vogelhorst II in samenwerking met de gemeente; de aanleg/vervanging van een Mega Windmolenpark langs de A27 en A6 in onze nabije woonomgeving (500-1500 m vanaf woningen); bouwplannen van Oosterwold (Oosterwold), in onze (nabije) omgeving; monitoring vliegveld Lelystad, veiligheid in de wijk, de verkeerssituatie in en om Almere Hout (uitbreiding A-6, A-27, N305), het bos en groen in en om onze wijk, vuilnisverwerking Braambergen gaat onderzoek doen en vele andere zaken die spelen.

Onze belangenvereniging zet zich in om zoveel mogelijk de 'stem' van de inwoners te laten klinken. Dit doen wij door het bijwonen van vergaderingen van gemeente, overheidsinstanties en andere belangenpartijen en in constructief gesprek te gaan. Onze belangenvereniging bestaat uit een groep vrijwilligers (bestuur, adviseurs en actieve leden) die beleidsontwikkelingen - die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout - op de voet proberen te volgen en indien noodzakelijk in beweging te komen door het voeren van constructieve gesprekken, het insturen van zienswijzen met adviezen, vragen, bezwaren. Wanneer nodig tekenen we dan ook officiëel bezwaar aan of gaan indien mogelijk in (hoger) beroep. Zo hebben we tot twee keer aan toe een beroepsprocedure tegen vliegveld Lelystad en daarna één hoger beroep gewonnen. Helaas liet de wet het niet toe om dit nog eens te doen. Wél monitoren we de ontwikkelingen omtrent het vliegveld nog steeds. Dit is slechts een voorbeeld van de vele zaken die er in en om een wijk spelen en zo ook de onze.

De BAH is sinds jaren een officiële vereniging die transparantie nastreeft in haar uitingen en open staat voor constructieve ideeën die verenigbaar zijn met onze doelstellingen. U kunt voor 15,-- per jaar of voor 7,50 per half jaar lid worden van onze Belangenvereniging >> Eén keer per jaar houden we een ledenvergadering - de laatste was in maart 2016. Wij verwelkomen nog steeds leden en actieve leden. Neem gerust contact met ons op.


De woonwijken Almere Hout tellen gezamenlijk rond de 1417 inwoners (cijfers 2012). De wijken zijn gelegen nabij en tussen de A27, Vogelweg N706 en Waterlandseweg N305.

ALMERE HOUT bestaat uit de volgende wijken:

Langs de Vogelweg en tussen de Waterlandse weg en de A-27
Vogelhorst I -
Villawijk landelijk wonen sinds 1990.
Vogelhorst II
Villawijk landelijk wonen sinds 2009, nog steeds in ontwikkeling.

Langs de A-27
Paradijsvogelweg
- Stadsrand wonen met ruimte voor grotere hobby, sinds 1990.
Prieelvogelweg -
Agrarisch wonen met paarden en klein vee, sinds 1990.

Almere Hout Noord nabij de A-6 langs A-27
Nobelhorst -
Dorps wonen, sinds 2013 en nog steeds in ontwikkeling.


Almere Hout is groter dan je hier ziet Links is de woonwijk Vogelhorst I en rechts Vogelhorst II sinds 2006 in ontwikkeling en ten dele bebouwd (zand bespoten deel vóór de vijver). Enkele honderden meters verder is parallel gelegen aan de A-27 de Paradijsvogelweg waar men woont en paarden en klein vee houdt.


ACTUEEL 2016


>> WAT DOET ONZE BELANGENVERENIGING WEL EN NIET?
De Belangenvereniging Almere Hout (B.A.Hout) bestaat sinds 1995 uit een groep vrijwilligers, die het op zich hebben genomen om beleidsontwikkelingen die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout op de voet te volgen en indien noodzakelijk actie te ondernemen zoals het voeren van gesprekken, indienen van bezwaren en onze ideeŽn middels zienswijzen of het voeren van procedures indien nodig.
Home page