Oosterwold
Vogelhorst I & II
Windmolens
Wateroverlast V-I
Verkeer
Glasvezel
Braambergen
Vliegveld Lelystad
Vervoer
Veiligheid
Boswachterij
Ecudorp
Nobelhorst- Beverbos
Klein nieuws
Nieuwsbrief / Bulletins 2015
Nieuwsbrief / Bulletins 2014
Bulletins 2013
Bulletins 2012
Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins
Lidmaatschap
Nieuwsbrief
FinanciŽn
Meldpunt overlast
Over ons

Teken onze petitie 'géén megawindmolens A27/A6'

Onderteken graag de petitie, klik op het potlood. Bedankt!


NIEUWE WEBSITE WINDMOLENS

We zijn niet tegen windmolens maar wel zo hoog (220 m) en zo dichtbij onze (grote) woonwijken.
De teller van onze petitie is in één week al 900 x ondertekent. De petitie blijft de komende maanden actief.

Wij hebben een aparte website in het leven geroepen betreffende de windmolens.
STOP MEGA WINDMOLENS A27

http://stopmegawindmolensa27.nl/


ACTUEEL 2016


[laatste update 7 juni 2016]]

De Belangenvereniging Almere Hout houdt u sinds 1995 betrokken bij zaken die grote invloed hebben op ons woongenot en welzijn ín de wijk en nááste omgeving. Voorbeelden zijn de herinrichting van Vogelhorst II in samenwerking met de gemeente; de aanleg/vervanging van een Mega Windmolenpark langs de A27 en A6 in onze nabije woonomgeving (500-1500 m vanaf woningen); bouwplannen van Oosterwold (Oosterwold), in onze (nabije) omgeving; monitoring vliegveld Lelystad, veiligheid in de wijk, de verkeerssituatie in en om Almere Hout (uitbreiding A-6, A-27, N305), het bos en groen in en om onze wijk, vuilnisverwerking Braambergen gaat onderzoek doen en vele andere zaken die spelen.

Onze belangenvereniging zet zich in om zoveel mogelijk de 'stem' van de inwoners te laten klinken. Dit doen wij door het bijwonen van vergaderingen van gemeente, overheidsinstanties en andere belangenpartijen en in constructief gesprek te gaan. Onze belangenvereniging bestaat uit een groep vrijwilligers (bestuur, adviseurs en actieve leden) die beleidsontwikkelingen - die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout - op de voet proberen te volgen en indien noodzakelijk in beweging te komen door het voeren van constructieve gesprekken, het insturen van zienswijzen met adviezen, vragen, bezwaren. Wanneer nodig tekenen we dan ook officiëel bezwaar aan of gaan indien mogelijk in (hoger) beroep. Zo hebben we tot twee keer aan toe een beroepsprocedure tegen vliegveld Lelystad en daarna één hoger beroep gewonnen. Helaas liet de wet het niet toe om dit nog eens te doen. Wél monitoren we de ontwikkelingen omtrent het vliegveld nog steeds. Dit is slechts een voorbeeld van de vele zaken die er in en om een wijk spelen en zo ook de onze.

De BAH is sinds jaren een officiële vereniging die transparantie nastreeft in haar uitingen en open staat voor constructieve ideeën die verenigbaar zijn met onze doelstellingen. U kunt voor 15,-- per jaar of voor 7,50 per half jaar lid worden van onze Belangenvereniging >> Eén keer per jaar houden we een ledenvergadering - de laatste was in maart 2016. Wij verwelkomen nog steeds leden en actieve leden. Neem gerust contact met ons op.


De woonwijken Almere Hout tellen gezamenlijk rond de 1417 inwoners (cijfers 2012). De wijken zijn gelegen nabij en tussen de A27, Vogelweg N706 en Waterlandseweg N305.

ALMERE HOUT bestaat uit de volgende wijken:

Langs de Vogelweg en tussen de Waterlandse weg en de A-27
Vogelhorst I -
Villawijk landelijk wonen sinds 1990.
Vogelhorst II
Villawijk landelijk wonen sinds 2009, nog steeds in ontwikkeling.

Langs de A-27
Paradijsvogelweg
- Stadsrand wonen met ruimte voor grotere hobby, sinds 1990.
Prieelvogelweg -
Agrarisch wonen met paarden en klein vee, sinds 1990.

Almere Hout Noord nabij de A-6 langs A-27
Nobelhorst -
Dorps wonen, sinds 2013 en nog steeds in ontwikkeling.


Almere Hout is groter dan je hier ziet Links is de woonwijk Vogelhorst I en rechts Vogelhorst II sinds 2006 in ontwikkeling en ten dele bebouwd (zand bespoten deel vóór de vijver). Enkele honderden meters verder is parallel gelegen aan de A-27 de Paradijsvogelweg waar men woont en paarden en klein vee houdt.


ACTUEEL 2016


>> WAT DOET ONZE BELANGENVERENIGING WEL EN NIET?
De Belangenvereniging Almere Hout (B.A.Hout) bestaat sinds 1995 uit een groep vrijwilligers, die het op zich hebben genomen om beleidsontwikkelingen die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout op de voet te volgen en indien noodzakelijk actie te ondernemen zoals het voeren van gesprekken, indienen van bezwaren en onze ideeŽn middels zienswijzen of het voeren van procedures indien nodig.
Home page